“De kracht van verandering en verbetering ligt in jezelf, maar heeft soms begeleiding nodig.”

Caya Onderwijsadvisering is er voor alle kinderen in de schoolgaande leeftijd waar vragen zijn over de ontwikkeling op school. Van de basisschoolleerling die niet altijd met plezier naar school gaat, die de lesstof erg moeilijk vindt of juist te makkelijk, de tiener die op school snel afgeleid is tot aan de adolescent die weinig zelfvertrouwen heeft.

Hoi, ik ben Ine!

Ik ben Ine Cordfunke (1963), orthopedagoog, schoolpsycholoog en gz-psycholoog. Ik heb ruim 35 jaar ervaring binnen het onderwijs en de zorg. In mijn werk spelen kinderen en jongeren, hun ouders, leerkrachten en scholen in hun geheel altijd een grote rol.

Hoi!

Het werk van de schoolpsycholoog bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs.

Caya Onderwijsadvisering, praktijk voor schoolpsychologie, biedt psychologische en (ortho) pedagogische ondersteuning aan kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en hun ouders/verzorgers. De sfeer in de praktijk is persoonlijk en kleinschalig. Je kunt hier terecht voor professionele ondersteuning op maat.

Caya Onderwijsadvisering, geeft ook advies en ondersteuning aan het zorg- of ondersteuningsteam van een school bij het realiseren van Passend Onderwijs. De huidige wetgeving rondom Passend Onderwijs onderstreept het belang van begeleiding door psychologen en orthopedagogen in het onderwijs.

Stuur een bericht

15 + 4 =