Caya Onderwijsadvisering

Voor wie

Praktijk voor schoolpsychologie

Kinderen, jongeren en hun ouders

Ik bied hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Ik ben er voor ouders en kinderen in de leeftijd van 6 tot 20 jaar. Je kunt bij mij terecht voor vragen over de ontwikkeling van jouw kind en de opvoeding, maar ook als je wilt weten op welk niveau jouw kind functioneert en wat een passend schooladvies zou zijn. Een second opinion is altijd mogelijk. Het kan ook zijn dat je niet begrijpt waarom jouw kind ineens ander gedrag laat zien of op school onvoldoende vorderingen maakt.

“Ieder kind is uniek met zijn of haar talenten, karakter en mogelijkheden.”  

Soms weet je het als ouder even niet meer. Als jouw kind moeilijkheden ervaart op school, met de leerstof, de motivatie of met zijn of haar leeftijdsgenoten, kan het nodig zijn om met een psychologisch onderzoek te verhelderen wat er speelt en wat er aan gedaan kan worden. Een psychologisch onderzoek kan inzicht geven in de vaardigheden, de mogelijkheden en moeilijkheden die een kind ervaart op het gebied van leren, gedrag en sociaal-emotioneel welbevinden. Ik kijk altijd expliciet naar de positieve eigenschappen van een kind en de factoren die hem/haar positief kunnen beïnvloeden om daarop handelingsgerichte adviezen te kunnen geven.

Scholen

Ik bied hulp aan scholen om binnen Passend Onderwijs het onderwijs en de ondersteuning voor leerlingen vorm te geven om tot optimale opbrengsten te komen. Het is mijn kracht om een heldere analyse te maken van een specifieke situatie. Vanuit de vraagstelling benoem ik wat op dat moment aan de orde is en maakt daarop, in overleg, een plan op maat.

“Alle kinderen hebben recht op een vorm van onderwijs die hen in staat stellen tot volle ontplooiing te komen.” 

In het voortgezet onderwijs is er niet één format om onderwijs en zorg vorm te geven. Het ontwerpen en implementeren van een onderwijszorgstructuur is altijd maatwerk per school. Op elke school ziet de onderwijszorgstructuur er anders uit. Dit is mede afhankelijk van de visie van school op Passend Onderwijs en de visie op de onderwijszorg. Ook speelt de organisatie van het onderwijs in de school een belangrijke rol en de keuzes die de school kan maken ten aanzien van de vormgeving en uitvoering van de onderwijszorgstructuur.

Hoe pak je dit proces aan met de mensen en middelen waarover je als school beschikt? Hoe zorg je ervoor dat het onderwijszorgteam de competenties ontwikkelt die je daarvoor nodig hebt?

“Waar onderwijs en zorg samenkomen.”

Caya Onderwijsadvisering

Ine Cordfunke
Orthopedagoog/
gz-psycholoog, schoolpsycholoog
Tel: +31 (0) 6 47 100 188
Mail: icordfunke@caya-advies.nl

Stuur een bericht

7 + 6 =